top of page

[...] הסיפור הקצר, בניגוד לרומן, אוהב חברה. הוא זקוק לחברה: כתב העת, שהוא מקום של דיאלוג, מפגש ומעשה שותפות, הוא החברה שאליה משתוקק הסיפור הקצר.

 

רונית מטלון, "הסיפור הקצר, סוף הקיץ", עד ארגיעה

פרוזה

bottom of page