top of page
לכל הרוחות | פג תוקף

על תפוגת התוקף של הילדות, הזקנה, המוות ועונות השנה; על אהבה ופרידה, שתיקה ומילה ועוד – בגיליון שלפניכם.

לכל הרוחות | גליון 5

"המגפה אינה לפי שיעור מידתו של האדם,

ולכן הוא אומר לעצמו שהיא דבר לא ממשי,

חלום רע שיחלוף. אבל לא תמיד הוא חולף,

ומחלום רע לחלום רע, האדם הוא שחולף."

 

אלבר קאמי, הדבר

פג תוקף

יוני, 2021

שירה

בָּאָּרֶץ הַלֹוהֶטֶת הַזֹּאת,  

מִלִים צְרִיכֹות לִהְיֹות צֵל

יהודה עמיחי, שיר אהבה

פרוזה

[...] הסיפור הקצר, בניגוד לרומן, אוהב חברה. הוא זקוק לחברה: כתב העת, שהוא מקום של דיאלוג, מפגש ומעשה שותפות, הוא החברה שאליה משתוקק הסיפור הקצר.

 

רונית מטלון, "הסיפור הקצר, סוף הקיץ", עד ארגיעה

תרגום

תִרְגוּם הוּא דֶרֶך אַחֶרֶת לֶאֱהֹּב,

לְהִשָּאֵב אֶל חֲרִיצֵי הַמִלִים,

לֶאֱחֹז בָּהֶן בַיָּדַיִם כְמִי שֶאֹוחֵז בְחַיֵי הַנּוֹלָּד.

מרג'ורי אגוסין

מספרדית: רחל פרק

לכל הרוחות | מסה

מסה

[...] כלי מסירתה הם פואטיים: הם מדגישים את ייחודיותו של הכותב, את קולו ואת האופן שבו המחשבה יכולה לטעות, את האופן שבו היא נפתלת, מתערסלת, אובדת לרגע וחוזרת [...]

                         
    מתוך: מה היא מסה?, "הארץ"

bottom of page