בָּאָּרֶץ הַלֹוהֶטֶת הַזֹּאת,  

מִלִים צְרִיכֹות לִהְיֹות צֵל

יהודה עמיחי, שיר אהבה

שירה